test

Berichten


nieuwsoverzicht > nieuwsbericht

26 februari 2019

update Brexit


Deelnemers aan het programma Erasmus+ die op 29 maart a.s. in het Verenigd Koninkrijk zijn, kunnen hun uitwisseling voltooien en houden de rest van hun verblijf recht op financiële steun.Update: 11 februari 2019

De Commissie heeft op basis van vragen vanuit de lidstaten een Q&A gepubliceerd. Je kunt hier de antwoorden lezen.

Update: 4 februari 2019

Dat heeft de Europese Commissie vandaag bekend gemaakt. Ook deelnemers uit het Verenigd Koninkrijk die in één van de 27 EU-landen verblijven, kunnen hun studie, stage of uitwisseling afmaken. De Europese Commissie nam dit besluit om te voorkomen dat deelnemers aan Erasmus+ de dupe worden van een eventuele ‘no-deal’ Brexit

Het beschermen van de rechten van deelnemers aan Erasmus+
Op 30 maart zullen zich 14.000 jongeren van de EU27 (onder wie studenten, stagiaires in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs en onderwijsstaf) in het Verenigd Koninkrijk bevinden dankzij het programma Erasmus+. Daarnaast zijn er 7.000 deelnemers vanuit het Verenigd Koninkrijk in de EU27. In een ‘no-deal’-scenario zouden zij hun verblijf moeten stopzetten en niet langer de gelegenheid hebben om gebruik te maken van subsidie. Dat risico is nu weggenomen.

De toekomstige positie van het Verenigd Koninkrijk in het programma moet uit latere onderhandelingen blijken. Ook is nog onbekend wat er gebeurt met mobiliteiten die ná 29 maart van start zouden gaan.

Het persbericht van de Europese Commissie kan je hier vinden.

Veelgestelde vragen

Naar aanleiding van de recente publicatie van het voorstel van de Commissie voor een specifieke contingentieregeling Erasmus+ in het geval van een "no deal" -scenario, informeren wij je hierbij met een overzicht van veelgestelde vragen, beschikbaar op de Europese website Erasmus+.