test

Berichten


nieuwsoverzicht > nieuwsbericht

27 november 2018

Stages UK-Brexit

Op 29 maart 2019 is de Brexit hoogstwaarschijnlijk een feit en verlaat het Verenigd Koninkrijk Europa.

De Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben overeenstemming bereikt over het terugtrekkingsakkoord van het VK uit de EU. De EU en het VK zijn in het akkoord overeengekomen dat het VK volledig blijft participeren in Erasmus+ voor de gehele lengte van het programma.

De rol van het VK in het programma na 2020 moet uit latere onderhandelingen blijken. Het VK zal met betrekking tot databescherming en intellectueel eigendom Europese regels blijven hanteren.